Företaget

Bo, Jan och Gun-Britt Portin

B. Portin - ett familjeföretag som fortsätter växa

En varm stämning och hårt arbete. Så kan man beskriva B. Portin Ab – där Bo och Gun-Britt jobbat fram och upp ett bolag som idag har 15 anställda.

Sedan 1988 har B. Portin tillverkat och monterat metallkonstruktioner för industrin och fungerat som underleverantör till andra producenter. Idag omfattar verksamheten till största delen svetsningsarbeten samt tillverkning och montering av specialmetallkonstruktioner främst för industrin

År 2000 fick bolaget sin första stora enskilda order då Alholmens kraft i Jakobstad blev en samarbetspart. Efter det gick det snabbt framåt med en bred kundbas, som också i sig är bolagets och verksamhetens styrka.

– Vi inledde verksamheten 1988 och från 1990 har vi jobbat sida vid sida. Ett år senare byggde vi en industrihall hemmavid och 1996 blev vi ett aktiebolag. Sedan 1998 finns vi på Bergvägen i Sandsund Jakobstad och här är vi idag. Vi har steg för steg utvidgat verksamheten och därmed också fastigheterna, berättar Gun-Britt Portin.

För Portins är kunden alltid i fokus och yrkeskunskapen inom området är något man värnar mycket om. Med det kommer också kvaliteten och kundnöjdheten.

– Så nöjd som kunden är, så bra är vi, säger Bo Portin. Vårt viktigaste mått har alltid varit kundens nivå av tillfredsställelse. Vårt mål är att vi skall förbli ett konkurrenskraftigt företag även i framtiden och ständigt jobba med kvalitetsförbättringar.

Framåt står B. Portins som familjeföretag inför ett generationsskifte. Jan Portin kommer att ta över i framtiden vilket känns tryggt. Som ett familjeföretag får man ta egna och snabba beslut, vilket alltid varit bolagets styrka.

– Under 2022 har bolaget gjort stora investeringar i maskinparken och ser med tillförsikt framåt, säger Bo Portin. Vi har turen att ha personal som har lång erfarenhet och jobbat länge hos oss. Det ger en tacksam stabilitet för oss som bolag och givetvis för våra kunder.

Team Portin