Kvalitetspolicy vid Ab B. Portin Oy

Vid vårt företag tillämpar vi följande kvalitetspolicy för att kunna bibehålla den höga standard som vi varje dag eftersträvar i vårt arbete. Kundens åsikt är det centrala i allt vårt arbete.

- Med hjälp av stor yrkeskunskap inom området och klara rutiner som följs producerar vi just den kvalitet som kunden vill ha.

- Ab B. Portin Oy:s mål är och skall förbli ett konkurrenskraftigt företag, som är berett att möta kundens krav även i framtiden. En avgörande faktor till detta är ständiga kvalitetsförbättringar.

- Arbetstagare vid Ab B. Portin Oy har arbetstillstånd för heta arbeten samt arbetssäkerhetskort.

- Svetsarbeten utförs av licenssvetsare.

Hos oss är alla kvalitetsansvariga, vilket innebär att var och en ansvarar för att kvaliteten motsvarar kundens krav i det arbete man utför. För varje kundarbete vi åtar oss utses en projektansvarig som ser till att slutprodukten kontrolleras och blir klar för leverans inom överenskommen leveranstid.

"Vårt viktigaste mått på kvalitet är nöjda kunder"

Inget projekt är för stort!

Se exempel på projekt vi utfört här:

» Referenser

Hos oss är alla kvalitetsansvariga

Kvalitet är en hederssak för oss. Läs mer:

» Företaget